TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng và xã hội

Doanh nghiệp vì cộng đồng

Doanh nghiệp vì cộng đồng

Khi BIN Corporation Group định hình các giá trị và nền tảng cốt lõi, chúng tôi cũng thực hiện trách nhiệm xã hội mà một doanh nghiệp nên làm.

Chúng tôi hiểu rằng doanh nghiệp phát triển lớn mạnh và lâu dài luôn đồng hành cùng một cộng đồng lành mạnh và một xã hội phát triển tốt đẹp hơn từ ngày qua ngày. Để trở thành một doanh nghiệp vì cộng đồng, chúng tôi luôn nỗ lực đặt lợi ích xã hội lên hàng đầu trong các hoạt động tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội.

Công tác chăm lo tinh thần, đời sống cho người lao động

Công tác chăm lo tinh thần, đời sống cho người lao động

Chúng tôi không ngừng quan tâm và chăm lo cho đời sống tinh thần và vật chất cho hơn 250 nhân sự thuộc Tập đoàn.

- Chi trả đủ lương, thưởng đúng hạn cho tất cả nhân viên.

- Hỗ trợ gói thực phẩm thiết yếu.

- Hỗ trợ tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19.

- Tổ chức/Đồng tài trợ các chương trình lan tỏa ý nghĩa tích cực, tinh thần vui vẻ như cuộc thi viết "Sống đẹp" do báo Thanh Niên tổ chức, Sinh nhật công ty, Sinh viên nhân viên hàng tháng, Hội thao - văn nghệ...

XEM THÊM