THÔNG ĐIỆP TỪ CEO

Cân đối hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích xã hội, trách nhiệm cộng đồng

Kính thưa Quý cổ đông / Khách hàng / Đối tác,

Từ khi thành lập vào năm 2009, BIN Corporation Group luôn phấn đấu nâng cao chuyên môn, chất lượng trong lĩnh vực dịch vụ doanh nghiệp. Hiện tại, chúng tôi mở rộng kinh doanh toàn cầu trong nhiều lĩnh vực với 10 thương hiệu. Trong đó, dịch vụ tư vấn tài chính và dịch vụ doanh nghiệp quốc tế là hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Trong kỷ nguyên 4.0, BIN Corporation Group xác định nhiều mũi nhọn để có thể thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ, trong đó có ba điểm chính:

  1. Tập trung vào đầu tư đội ngũ nhân sự, hạ tầng công nghệ.
  2. Tập trung đầu tư, phát triển và ứng dụng công nghệ cao.
  3. Phát triển những dự án công nghệ chất lượng quốc tế, có khả năng ứng dụng cao trên phạm vi toàn cầu.

Song song đó, chúng tôi nỗ lực cân bằng hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích xã hội. Bởi lẽ, một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nên là doanh nghiệp tạo ra các giá trị bền vững cho nhiều bên, bao gồm nhà đầu tư, đối tác, khách hàng, nhân viên và các bên liên quan.

Chúng tôi cam kết sẽ cố gắng tạo ra nhiều giá trị bền vững để giúp BIN Corporation Group phát triển lớn mạnh hơn.

Thay mặt Ban lãnh đạo, tôi chân thành cảm ơn Quý cổ đông, khách hàng, đối tác đã đặt niềm tin và toàn thể nhân sự đã làm việc và cống hiến cho sự phát triển của BIN Corporation Group.

Trân trọng,

Lê Hùng Anh

Tổng Giám đốc BIN Corporation Group

Kính thưa Quý cổ đông / Khách hàng / Đối tác,