BAN LÃNH ĐẠO

Tinh hoa. Bản lĩnh. Sáng suốt.

Ông Lê Hùng Anh Tổng Giám đốc BIN Corporation Group, là một doanh nhân trẻ, luôn khát vọng góp một phần nhỏ làm rạng danh đất nước Việt Nam.

Nhờ rong ruổi nhiều nơi: Hong Kong, Singapore, Úc, Mỹ, Châu Âu... anh đã gầy dựng tên tuổi ở thị trường tư vấn tài chính, dịch vụ doanh nghiệp quốc tế.
Nhờ đó, anh phát hiện ra thị trường dịch vụ tài chính quốc tế chính là “mỏ vàng” phải khai phá. Khởi nghiệp đầu tiên với 1 thương hiệu “ăn nên làm ra”, dần dần anh hình thành chuỗi 10 thương hiệu vào “phom” để tăng tốc.

TÌM HIỂU THÊM
CEO Bin Corporation Group
Phạm Thị Kim Anh

Phạm Thị Kim Anh

Giám đốc Tài chính

Bà Phạm Thị Kim Anh là Giám đốc Tài chính của BIN Corporation Group®, chịu trách nhiệm lãnh đạo chiến lược tài chính của Công ty, bao gồm việc truyền thông về chiến lược và hiệu suất của công ty cho các nhà đầu tư cũng như quản lý cấu trúc vốn để tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông. Bà giám sát các quy trình, kiểm soát tài chính của công ty và báo cáo cho CEO Lê Hùng Anh.

Vũ Đại Dương

Ông Vũ Đại Dương

Giám đốc Điều hành

Ông Vũ Đại Dương là Giám đốc Vận hành và cũng là Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ tại DNBC Financial Group®. Ông điều hành các chức năng Pháp lý, Tuân thủ, Bảo mật Thông tin và Quyền riêng tư của công ty. Trong vai trò này, ông chịu trách nhiệm xác định và quản lý các rủi ro pháp lý trên toàn doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ luật pháp quốc tế, liên bang, tiểu bang và địa phương, tại hơn 5 quốc gia trên thế giới mà DNBC Financial Group® đang hoạt động và báo cáo cho CEO Lê Hùng Anh.

Bùi Đức Tuệ

Ông Bùi Đức Tuệ

Giám đốc Điều hành

Ông Bùi Đức Tuệ là Giám đốc Vận hành tại One IBC® Group. Ông phụ trách vận hành bộ máy tổ chức của công ty One IBC® Group theo mục tiêu, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi vốn có của doanh nghiệp. Trong vai trò này, ông lãnh đạo đội nhóm thực thi các chính sách và chiến lược kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của One IBC® Group trên toàn thế giới. Ông báo cáo cho CEO Lê Hùng Anh.

Nguyễn Thị Linh Vi

Nguyễn Thị Linh Vi

Giám đốc Kỹ thuật

Bà Nguyễn Thị Linh Vi là Giám đốc Kỹ thuật tại BIN Corporation Group®. Bà điều hành nhóm kỹ sư, đảm bảo chiến lược công nghệ của công ty phù hợp với các mục tiêu và yêu cầu đặt ra. Đồng thời, bà có trách nhiệm quản lý và cải thiện các quy trình và cơ sở hạ tầng công nghệ của Công ty. Bà phụ trách cho việc lên kế hoạch, triển khai ý tưởng, đảm bảo duy trì tiến độ và năng suất cho dự án. Bà báo cáo cho CEO Lê Hùng Anh.

Bùi Anh Tú

Ông Bùi Anh Tú

Giám đốc Vận hành Global Immigration Services Group

Ông Bùi Anh Tú là Giám đốc Vận hành tại Global Immigration Services Group (GIS Group). Ông phụ trách vận hành bộ máy tổ chức của công ty GIS theo mục tiêu, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi vốn có của doanh nghiệp. Trong vai trò này, ông hoạch định các chiến lược kinh doanh, lãnh đạo đội nhóm thực thi các chính sách hay chiến lược kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của công ty GIS. Đồng thời, ông quản lý các mối quan hệ với khách hàng / nhà cung cấp và báo cáo cho CEO Lê Hùng Anh.

Hoàng Long

Ông Hoàng Long

Giám đốc Điều hành KOK Corporation

Ông Hoàng Long là CEO của KOK Corporation. Ông chịu trách nhiệm điều hành doanh nghiệp theo mục tiêu, tầm nhìn và giá trị cốt lõi vốn có của nó. Ông cũng đưa ra các quyết định chiến lược cho hoạt động kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của công ty và chịu trách nhiệm về các kết quả kinh doanh này. Ông là người dẫn đầu trong việc sáng tạo và thực hiện các chiến lược hiệu quả cho sự tăng trưởng cũng như lợi nhuận của KOK Global Corporation, đồng thời báo cáo cho Giám đốc điều hành Lê Hùng Anh.