PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nỗ lực hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan

Thích ứng tương lai và khát vọng tiên phong của trí tuệ Việt

BIN Corporation Group định hướng trở thành một tập đoàn quốc tế đa ngành có quy mô toàn cầu, cung cấp hệ sinh thái dịch vụ ứng dụng công nghệ được hình thành từ thân - tâm - trí của người Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu lớn lao này, ban lãnh đạo đã xác định tầm nhìn, sứ mệnh bền vững để định hình các chiến lược phát triển bền vững.

Thích ứng tương lai và khát vọng tiên phong của trí tuệ Việt
Thích ứng tương lai và khát vọng tiên phong của trí tuệ Việt
TẦM NHÌN BỀN VỮNG

TẦM NHÌN BỀN VỮNG

Một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nên là một doanh nghiệp tạo ra những giá trị bền vững, lâu dài cho các bên, bao gồm nhà đầu tư, cổ đông, đối tác, khách hàng, nhân viên và các bên liên quan khác.

SỨ MỆNH BỀN VỮNG

SỨ MỆNH BỀN VỮNG

BIN Corporation Group định hướng vừa trở thành tập đoàn quốc tế đa ngành hàng đầu thế giới (xét theo quy mô, chất lượng, doanh thu, lợi nhuận); vừa là nhân tố nòng cốt tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng và dân tộc bằng hoạt động thiết thực và cụ thể.

CHIẾN LƯỢC BỀN VỮNG

CHIẾN LƯỢC BỀN VỮNG

Chúng tôi nỗi lực cân bằng hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan qua 3 mối liên kết: xã hội - kinh tế - con người.

  1. 1/ Có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và dân tộc;
  2. 2/ Tối ưu và tăng trưởng kinh tế hiệu quả và bền vững;
  3. 3/ Phát triển hệ thống nhân sự kiện toàn và bền vững.

1/ Có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và dân tộc;

Để trở thành một doanh nghiệp vì cộng đồng, chúng tôi luôn nỗ lực đặt lợi ích xã hội lên hàng đầu trong các hoạt động tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội: chương trình thiện nguyên hướng về miền Trung, chương trình hỗ trợ các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chương trình hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho bà con khó khăn trong mùa dịch, chương trình giải cứu thực phẩm cho bà con nông dân...

1/ Có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và dân tộc;

2/ Tối ưu và tăng trưởng kinh tế hiệu quả và bền vững;

Tập đoàn BIN Corporation Group hoạt động với mô hình Tập đoàn mẹ – con (Holdings), bao gồm những công ty con là các cơ sở kinh doanh và trung tâm lợi nhuận độc lập (P&L) còn công ty mẹ - BIN Corporation Group - giữ vai trò hoạch định chiến lược, kiểm soát, đánh giá và quản trị các công ty con.

Với vai trò trên, chúng tôi hi vọng dễ dàng phát huy tối đa sự phát triển của một hệ sinh thái dịch vụ đồng nhất về chất lượng và nền tảng công nghệ.

Chúng tôi gia tăng phối hợp các quy trình, nhất là các quy trình vận hành. Các công đoạn thực hiện theo những chu trình mạch lạc, xuyên suốt và tăng cường ứng dụng công nghệ – kỹ thuật nhằm tăng hiệu quả, chất lượng và làm hài lòng khách hàng. Tất cả đều hướng đến một tầm cao mới, đó là tự động hóa.

2/ Tối ưu và tăng trưởng kinh tế hiệu quả và bền vững;

3/ Phát triển hệ thống nhân sự kiện toàn và bền vững.

Để vươn đến những tầm cao mới trong tương lai, BIN Corporation Group đang nỗ lực kiện toàn và mở rộng hệ thống nhân sự và triển khai thường xuyên các chương trình đào tào, nâng cao chất lượng nhân sự về chuyên môn và kỹ năng.

Bên cạnh đó, tập đoàn phát triển một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, năng động và sáng tạo để mọi nhân viên đều làm việc với hiệu suất tốt nhất.

Tạo công ăn việc làm, năng suất và việc làm tốt, thỏa đáng cho lao động Việt Nam.

3/ Phát triển hệ thống nhân sự kiện toàn và bền vững.